Kahveler Kitab Salah Bey Tarihi T rk Edebiyat n n anayaz lar ndan birini getirdi i i in nemli her eyden nce Bizim deneme gelene imizde modern d nemin g l yola c rne ini Birsel kurmu tur kinci bir zelli i bu top

 • Title: Kahveler Kitabı
 • Author: Salâh Birsel
 • ISBN: 9755701281
 • Page: 151
 • Format: Paperback
 • Salah Bey Tarihi, T rk Edebiyat n n anayaz lar ndan birini getirdi i i in nemli, her eyden nce Bizim deneme gelene imizde, modern d nemin g l , yola c rne ini Birsel kurmu tur kinci bir zelli i bu toplam n znel tarih yaz m n n en g z pek yakla mlar ndan birini getirmesi Salah Bey Tarihi nin bask n zelli ini sona b rakt m, belki ne kar lmas gerekeni Salah Bey Tarihi, T rk Edebiyat n n anayaz lar ndan birini getirdi i i in nemli, her eyden nce Bizim deneme gelene imizde, modern d nemin g l , yola c rne ini Birsel kurmu tur kinci bir zelli i bu toplam n znel tarih yaz m n n en g z pek yakla mlar ndan birini getirmesi Salah Bey Tarihi nin bask n zelli ini sona b rakt m, belki ne kar lmas gerekeni odur Okurda benzersiz bir damak tad b rakan slubu B y k bir okuma leni getiriyor Kahveler Kitab Vehbi Surname si ile Disneyland i inde eriten bir bire im Enis Batur

  • UNLIMITED AUDIOBOOK ↠ Kahveler Kitabı - by Salâh Birsel
   151 Salâh Birsel
  • thumbnail Title: UNLIMITED AUDIOBOOK ↠ Kahveler Kitabı - by Salâh Birsel
   Posted by:Salâh Birsel
   Published :2020-01-10T20:17:12+00:00

  About "Salâh Birsel"

  1. Salâh Birsel

   1919 y l nda Band rma da do du Orta renimini zmir Erkek Lisesi nde, y ksek renimini stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi Felsefe B l m nde tamamlad Sal h Birsel in 1947 y l nda kan ilk kitab olan D nya leri, Orhan Veli ve arkada lar n n Garip y llar ndaki deneylerine uzak kalmayan bir airden haber verir airanelikten ka nma zelli i, ince yergi e ilimleri ve yal n s ylenmi dizelerle yans tma abas ndan gelen bir sadeliktir bu zellikle Hacivat n Kar s nda s zc klerle aka eder gibi rahatlay nca, yergicili i de iyice ortaya kar fkesini di lerinin aras na s k t rarak bakarken vuraca yeri ar yor gibidir Ge mi le hesapla rken de tavr n b rakmaz Kendine zg y ki ile tirme amac na ok ba l oldu u i in, yaman bir simgeci olarak tan nm ve ayn zamanda s zc k reticisi olmu tur Toplum i lerini ge mi d nemlerin ki i ve kavramlar n kullanarak a r m yoluyla vermeye al rken duyarl l n gizleyemedi i de olur.Haydar Haydar da toplad iirlerde de g rebiliriz bunu zellikle Yunus Emre, l yoruz Siz G zelle in, Kumrular Gibi Paralar da, n kteden ok eli kileri aram , bu durum, bir yan nda birikmi olan h z nlerin, ac lar n ortaya kmas na yol a m t r Sal h Birsel in iirimize, yeni bir estetik kazand rma u ra nda g sterdi i abalar n de erinin yan s ra, kendine zg mizah eleriyle yaratt iirin yeri ve nemi de yads namaz 1999 y l nda ld.

  479 thoughts on “Kahveler Kitabı”


  1. nsan bu kadar eyi nas l bulabilir dedirtecek kadar ayr nt l , bir yandan da olduk a e lenceli hikayelere sahip bir ara t rma ve deneme eseri stanbul kahvehaneleri hakk nda her ey, zellikle edebiyat lar n kahvehane al kanl klar ok ho Dili sade ve kolay okunuyor Dip notlar ok yerinde kullan lm ok fazla mek ndan bahsetti inden, bazen bilgi bombard man ndan bunal yorsunuz Merakl lar i in tatmin edici oldu unu d n yorum


  2. Salah Birsel al veri listesi yazsa okuruz, eyvallah.Ama bu kitap, stanbul un kahvelerini, muhitlere g re kahve m davimlerinin ahvalini ve kahve k lt r n renmemizi de sa l yor O y zden k lt r tarih ili i ve ehir tarih ili i a s ndan da nemli.


  3. Ko a ko a ark Kahvesi ne gidecek kadar, rencili imde s k s k gitti im Beyaz t cami avlusundaki naralt ay bah esini d lerime sokacak kadar, her g n bol k p kl kahveler kavurmama sebep olacak kadar i tah a c bir kitap Osmanl stanbul u ve 19 20 y zy l air ve ayd nlar n n da izlerini ta yan bir al ma.


  4. benim gibi stanbul u pek bilmeyen biri i in takip etmesi ok zor olsa da ok k ymetli an lar var i inde yazarlara ve tak ld klar kahvelere dair.


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *